خدمات پشتیبانی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴

گستره جغرافیایی نماینده های شرکت توسعه ریز کامپیوتر و ایجاد نزدیکترین سطوح دسترسی، پشتيباني (شامل تعمير و نگهداري) سخت افزارها نظير PC ها و تجهيزات مرتبط نظيرPrinter ،UPS و … براي مشترياني كه داراي سازمانهاي با ابعاد بزرگ و پراكندگي منطقه اي و جغرافيايي مي باشند را تسهیل نموده است . شرکت توسعه با فراهم آوردن امکانات مورد نیاز، زمینه را برای ارائه خدمات با حداکثر سرعت و کیفیت در محدوده جغرافیایی کشور و کسب حداکثر رضایت مشتری ایجاد نموده است. تمام تلاش این شرکت، ارائه سرویس مطابق با خواسته مشتری است و لذا ارائه خدمات در سطوح مختلف را فراهم کرده است که فراخور نیاز و تقاضای مشتریان قابل ارائه خواهد بود.

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.

برخی از مشتریان