پروژه های مهم شرکت

سرویس و نگهداری و تأمین قطعات یدکی رایانه و انواع سرور HP درکلیه واحدهای بانک رفاه کارگران

شرکت توسعه ریزکامپیوتر ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون رضایت بانک رفاه کارگران را جلب نموده و طی این سالها خدمات و پشتیبانی کلیه امور مربوط به ستاد و شعب خود در سراسر ایران را به این شرکت واگذار نموده است. این پروژه شامل سرویس و تعمیر و ۴ نوبت سرویس منظم و کامل تجهیزات در […]

ادامه مطلب

اجاره و پشتیبانی تجهیزات رایانه ای ستاد و شعب بانک صنعت و معدن در سراسر کشور

شرکت توسعه ریزکامپیوتر ایران توانسته از سال ۱۳۸۳ تاکنون رضایت بانک صنعت و معدن را جلب نموده و طی این سالها تجهیزات موردنیاز آن بانک را تهیه و در قالب قراردادها مختلف تأمین نماید. اجاره، نصب و راه­اندازی تجهیزات خدمات پشتیبانی و نگهداری شامل تعمیر، تعویض و ارتقا خدمات نرم­افزاری شامل نصب، راه­اندازی و پشتیبانی […]

ادامه مطلب

ارائه پشتیبانی سیستم عامل و تجهیزات رایانه ای شعب، ادارات و واحدهای بانک سپه در ۴ منطقه

بازدید فنی ادواری مجموعه کامپیوتری هر ۳۰ روز یکبار (به منظور پیشگیری و به حداقل رساندن دفعات از کارافتادگی دستگاهها و وقفه در سرویس دهی کارفرما و نظارت ظاهری کلیه تجهیزات کامپیوتری (اعم از دارای گارانتی و فاقد گارانتی) با استفاده از مواد استاندارد سیم کشی، راه اندازی، نصب تجهیزات پسیو شبکه کنترل پارامترهای مهم […]

ادامه مطلب

ارائه خدمات مربوط به تعمیر، سرویس و نگهداری و تأمین قطعات یدکی انواع چاپگر درکلیه واحدهای بانک رفاه کارگران

شرکت توسعه ریزکامپیوتر ایران از سال ۱۳۹۴ تاکنون رضایت بانک رفاه کارگران را جلب نموده و طی این سالها خدمات و پشتیبانی کلیه امور مربوط به ستاد و شعب خود در سراسر ایران را به این شرکت واگذار نموده است. این پروژه شامل سرویس و تعمیر و ۴ نوبت سرویس منظم و کامل تجهیزات در […]

ادامه مطلب

برخی از مشتریان