تمامی حقوق متعلق به شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران می باشد.