سرور مجازی (Virtual Private Server)

وقتی که یک واحد تجاری را اجاره میکنید، تمام فضای آن واحد به صورت اختصاصی در اختیار شما هستند، ولی راهرو یا آسانسور و برای دسترسی به آن واحد به صورت اشتراکی است. همچنین ممکن است در برخی منابع مانند آب یا برق به صورت اشتراکی باشند.

“سرور مجازی – Virtual Private Server” یک قسمت کوچک از یک سرور است، دقیقا مانند یک واحد از یک ساختمان است. وقتی که یک سرور مجازی VPS تهیه می کنید، تمام فضای سرور مجازی به صورت اختصاصی در اختیار شما است. ولی شبکه و دسترسی به سرور که مانند راهرو یا آسانسور برای دسترسی به سرور مجازی هستند، به صورت اشتراکی است.

تصویر بالا به خوبی مثال عنوان شده در سرور مجازی را نمایش می دهد. سرور مجازی قسمتی از منابع یک سرور اختصاصی است که بر روی آن به صورت مجازی سیستم عامل و برنامه های خود را اجرا می کنید. تمام منابع سرور مجازی به صورت اختصاصی و رزرو شده در اختیار کاربر قرار می گیرد.

دیتا سنتر چیست؟

گفتیم که سرور ها دارای سخت افزار و شبکه بسیار پرقدرت هستند. سرور ها مصرف برق بالایی دارند و حرارت زیادی تولید می کنند. پس با این شرایط نمی توان آن ها را در یک مکان معمولی مانند خانه نگهداری کرد. مکانی که باید سرور ها در آن نگهداری شوند باید دارای سیستم برق پرقدرت صنعتی به همراه سیستم خنک کننده مناسب و همچنین دارای ارتباط شبکه اینترنت با پهنای باند بسیار بالا باشد.

دیتا سنتر – Data Center یا مرکز داده، شرایط لازم را برای نگهداری سرور ها فراهم می کنند. دیتاسنتر ها مکان هایی استاندارد هستند که در برابر حوادث طبیعی مقاومت بالایی دارند، دارای زیرساخت شبکه اینترنت با پهنای باند بسیار بالا هستند، دارای سیستم برق پرقدرت صنعتی هستند و چند منبع تولید برق متفاوت هستند که در صورت بروز مشکل، هیچگاه دچار قطعی برق نشوند و همچنین دارای سیستم خنک کنندگی و تهویه اختصاصی و پیشرفته هستند.

موارد گفته شده فقط برای آشنایی با دیتاسنتر بودند و شما به عنوان یک کاربر درگیر این مسائل نمی شوید و اصلا کاری با آنها ندارید. تنها مواردی که برای کسی که می خواهد یک سرور مجازی VPS تهیه کند مهم است، مکان جغرافیایی دیتاسنتر است و البته تا حدودی شبکه دیتاسنتر خواهد بود.

سرور مجازی (Virtual Private Server)

وقتی که یک واحد تجاری را اجاره میکنید، تمام فضای آن واحد به صورت اختصاصی در اختیار شما هستند، ولی راهرو یا آسانسور و برای دسترسی به آن واحد به صورت اشتراکی است. همچنین ممکن است در برخی منابع مانند آب یا برق به صورت اشتراکی باشند.

“سرور مجازی – Virtual Private Server” یک قسمت کوچک از یک سرور است، دقیقا مانند یک واحد از یک ساختمان است. وقتی که یک سرور مجازی VPS تهیه می کنید، تمام فضای سرور مجازی به صورت اختصاصی در اختیار شما است. ولی شبکه و دسترسی به سرور که مانند راهرو یا آسانسور برای دسترسی به سرور مجازی هستند، به صورت اشتراکی است.

تصویر بالا به خوبی مثال عنوان شده در سرور مجازی را نمایش می دهد. سرور مجازی قسمتی از منابع یک سرور اختصاصی است که بر روی آن به صورت مجازی سیستم عامل و برنامه های خود را اجرا می کنید. تمام منابع سرور مجازی به صورت اختصاصی و رزرو شده در اختیار کاربر قرار می گیرد.

دیتا سنتر چیست؟

گفتیم که سرور ها دارای سخت افزار و شبکه بسیار پرقدرت هستند. سرور ها مصرف برق بالایی دارند و حرارت زیادی تولید می کنند. پس با این شرایط نمی توان آن ها را در یک مکان معمولی مانند خانه نگهداری کرد. مکانی که باید سرور ها در آن نگهداری شوند باید دارای سیستم برق پرقدرت صنعتی به همراه سیستم خنک کننده مناسب و همچنین دارای ارتباط شبکه اینترنت با پهنای باند بسیار بالا باشد.

دیتا سنتر – Data Center یا مرکز داده، شرایط لازم را برای نگهداری سرور ها فراهم می کنند. دیتاسنتر ها مکان هایی استاندارد هستند که در برابر حوادث طبیعی مقاومت بالایی دارند، دارای زیرساخت شبکه اینترنت با پهنای باند بسیار بالا هستند، دارای سیستم برق پرقدرت صنعتی هستند و چند منبع تولید برق متفاوت هستند که در صورت بروز مشکل، هیچگاه دچار قطعی برق نشوند و همچنین دارای سیستم خنک کنندگی و تهویه اختصاصی و پیشرفته هستند.

موارد گفته شده فقط برای آشنایی با دیتاسنتر بودند و شما به عنوان یک کاربر درگیر این مسائل نمی شوید و اصلا کاری با آنها ندارید. تنها مواردی که برای کسی که می خواهد یک سرور مجازی VPS تهیه کند مهم است، مکان جغرافیایی دیتاسنتر است و البته تا حدودی شبکه دیتاسنتر خواهد بود.