خرید تجهیزات و خدمات نصب و راه اندازی و پشتیبانی شبکه 400 مدرسه در مقاطع راهنمایی و دبیرستان در سطح شهر تهران

پروژه تجهیزات آزمایشگاه فناوری اطلاعات 500 مدرسه متوسطه وزارت آموزش و پرورش

بازدید ، ارزیابی و ارائه طرح – تامین سخت افزار و نرم افزار – نصب و راه اندازی – ارائه آموزش – آزمایش و تحویل – نگهداری و پشتیبانی مدارس الکترونیکی استان بوشهر