مدیران و سهامداران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

هیأت مدیره و مدیر عامل

مدیر عامل:محسن معماری

رئیس هیات مدیره :محمدحسین عابدینی نظری

نائب رئیس هیأت مدیره : مهدی حکیمیان

عضو هیأت مدیره :محمد داودی فر

سهامداران شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران:

  • ۶۰ درصد متعلق به بخش خصوصی
  • ۴۰ درصد متعلق به شرکت داده پردازی ایران

برخی از مشتریان