مقالات
اصطلاحات رایج مرتبط با اینترنت اشیا

اصطلاحات رایج مرتبط با اینترنت اشیا

اصطلاحاتی همچون IOT، IOE، M2M، COT، WOT عباراتی هستند که به یکدیگر مرتبط بوده و توسط متخصصین متعدد و نهادهای مختلف استاندارد (ITU, ETSI, IETF, OneM2M, OASIS,W3C, NIST)، اتحادیه ها (IERC, IOT-I, IOT-SRA, MCMC, UKFISG)، صنایع (CISCO, IBM, Gartner, IDC, Bosch) و… با معنایی مشابه یا متفاوت به کار گرفته می شوند. برای مثال دیدگاهی […]

مقالات
هوشمند سازی پارکینگ

فناوری های موجود در پارکینگ هوشمند

پارک کردن وسیله نقلیه در محیط های پر ترافیک اغلب منجر به زمان اضافی رانندگی در جستجوی فضای آزاد می شود که منجر به ازدحام و آلودگی محیطی می شود. فقدان اطلاعات راهنمایی برای فضاهای خالی پارکینگ، یکی از دلایل رفتار ناکارآمد پارک خودرو است. حسگرها و فن‌آوری‌های هوشمند سازی پارکینگ ، راهنمایی رانندگان را […]

مقالات
مزایای اینترنت اشیا

مزایای اینترنت اشیا

مزایای اینترنت اشیا 1. اتوماسیون صنعتی شرکت ها از اینترنت اشیا IOT به عنوان راهی برای افزایش قابلیت اطمینان هر کاری که ممکن است که به صورت خودکار انجام شود، استفاده می کنند. این امر به ویژه در مورد صنعت تولید صادق است. به عنوان مثال، یک کارخانه هوشمند را در نظر بگیرید. اتوماسیون مدرن […]

مقالات
هوشمند سازی پارکینگ ها

پارکینگ هوشمند ایجاد شده مبتنی بر اینترنت اشیا

در اینجا، راهنمای هوشمند سازی پارکینگ به عنوان یک راه حل مبتنی بر اینترنت اشیاء آورده شده است. اهداف خود را شناسایی کنید: برای اینکه یک رهبر در صنعت هوشمند سازی پارکینگ باشید، یک استراتژی تجاری قوی به شما کمک می کند تا به موفقیت برسید. همه چیز با جذابیت اصلی برنامه اینترنت اشیاء شروع […]