مقالات
امنیت اینترنت اشیا iot

چالش امنیت اینترنت اشیا

امنیت یکی از بزرگترین چالش های اینترنت اشیا IOT است. این حسگرها در بسیاری از موارد، داده ‌های بسیار حساسی را جمع ‌آوری می ‌کنند، برای مثال، آنچه شما در خانه خود می‌ گویید و انجام می‌ دهید در این سیستم ها ثبت و ضبط می شود. حفظ این امنیت برای اعتماد مصرف کننده حیاتی […]

مقالات
اصطلاحات رایج مرتبط با اینترنت اشیا

اصطلاحات رایج مرتبط با اینترنت اشیا

اصطلاحاتی همچون IOT، IOE، M2M، COT، WOT عباراتی هستند که به یکدیگر مرتبط بوده و توسط متخصصین متعدد و نهادهای مختلف استاندارد (ITU, ETSI, IETF, OneM2M, OASIS,W3C, NIST)، اتحادیه ها (IERC, IOT-I, IOT-SRA, MCMC, UKFISG)، صنایع (CISCO, IBM, Gartner, IDC, Bosch) و… با معنایی مشابه یا متفاوت به کار گرفته می شوند. برای مثال دیدگاهی […]