مقالات
امنیت دیتاسنتر

بررسی جنبه‌های مختلف امنیت دیتاسنتر

امنیت دیتاسنتر یک سری الزامات همواره به جهت ارتقا امنیت دیتاسنتر به‌صورت پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود که در تمامی مجموعه‌ها باید به‌درستی اجرا گردد. در واقع مؤثرترین روش‌های ارتقا سطح ایمنی مراکز داده تنها وابسته به خصیصه‌های نرم‌افزاری و همین‌طور تبادل داده برخط نیست. بلکه دیتاسنتر یک مجموعه فیزیکی است و درست مانند یک […]