مقالات
طراحی دیتا سنتر

دیتا سنتر

مقدمه ای بر دیتا سنتر دیتا سنتر یا مرکز داده، در تکنولوژی امروز نقش بسیار مهمی دارد. اما مرکز داده چیست؟ چرا ما به آن نیاز داریم؟ دقیقا چه کاربردی در مشاغل مختلف دارد؟ یک مرکز داده خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ بهترین مرکز داده های جهان کدام هستند؟ لیست دیتا سنترهای ایران […]