مقالات
هوشمند سازی پارکینگ

فناوری های موجود در پارکینگ هوشمند

پارک کردن وسیله نقلیه در محیط های پر ترافیک اغلب منجر به زمان اضافی رانندگی در جستجوی فضای آزاد می شود که منجر به ازدحام و آلودگی محیطی می شود. فقدان اطلاعات راهنمایی برای فضاهای خالی پارکینگ، یکی از دلایل رفتار ناکارآمد پارک خودرو است. حسگرها و فن‌آوری‌های هوشمند سازی پارکینگ ، راهنمایی رانندگان را […]

مقالات
هوشمند سازی پارکینگ ها

پارکینگ هوشمند ایجاد شده مبتنی بر اینترنت اشیا

در اینجا، راهنمای هوشمند سازی پارکینگ به عنوان یک راه حل مبتنی بر اینترنت اشیاء آورده شده است. اهداف خود را شناسایی کنید: برای اینکه یک رهبر در صنعت هوشمند سازی پارکینگ باشید، یک استراتژی تجاری قوی به شما کمک می کند تا به موفقیت برسید. همه چیز با جذابیت اصلی برنامه اینترنت اشیاء شروع […]